Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Žemės kasimo darbai, likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, gali būti pradėti be raštiško leidimo užtikrinant esamų tinklų išsaugojimą ir atstatymą. Taip pat turi būti apie tai pranešama Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui ir seniūnijai, kurioje yra likviduojama inžinerinių tinklų avarija.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Žemės kasimo darbai, likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, gali būti pradėti be raštiško leidimo užtikrinant esamų tinklų išsaugojimą ir atstatymą. Taip pat turi būti apie tai pranešama Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui ir seniūnijai, kurioje yra likviduojama inžinerinių tinklų avarija.

Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą leidimui atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir reikalingus dokumentus (pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina dokumentus ir priima sprendimą išduoti leidimą arba informuoja paslaugos gavėją dėl papildomų dokumentų pateikimo.
 3. Paslaugos gavėjas sumoka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir banko išrašą pateikia paslaugos vykdytojui.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos vykdytojas išduoda leidimą ir elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui leidimą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Subjektas, siekiantis gauti Leidimą atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administraciją ir pateikia šiuos dokumentus:
 2. nustatytos formos paraišką;
 3. suderintą ir patvirtintą statinio projekto ištraukos kopiją su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis arba darbų vykdymo schemą;
 4. leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją, jei toks leidimas ar pritarimas pagal teisės aktus yra reikalingas;
 5. derinimo su suinteresuotomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis aktą, jei derinimas pagal teisės aktus yra reikalingas;
 6. eismo organizavimo schemą, suderintą su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų policijos komisariatu, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas;
 7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu darbai vykdomi jų veiklos zonoje;
 8. garantiją dėl dangos atkūrimo, kad išardytos ar kitaip pažeistos dangos ir aplinka bus sutvarkytos pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“ ir dangų kokybės garantiją penkeriems metams;
 9. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga – galutinė. Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Žemės kasimo darbai, likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, gali būti pradėti be raštiško leidimo užtikrinant esamų tinklų išsaugojimą ir atstatymą. Taip pat turi būti apie tai pranešama Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui ir seniūnijai, kurioje yra likviduojama inžinerinių tinklų avarija.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRobertas BartulisŪkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068234319
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
  Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
  Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
  Įmonės kodas188722373
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37038251590
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:25 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos