Apdorojama...

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2963

Teikėjas

Elektrėnų savivaldybės administracija
Elektrėnų savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys susigrąžinti neteisingai sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti arba susigrąžinti permokas už valstybinės žemės nuomą savivaldybės teritorijoje.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu arba prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo ,,Elektroniniai valdžios vartai“). Prašymas raštu, atsiųstas elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.


Atsakymas į prašymą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti, išsiunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui atsakymas (popierinis arba elektroninis dokumentas) į pateiktą prašymą pateikiamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, el. paštu ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. V.TS-242 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ff5a3e0d8bd11e7910a89ac20768b0f

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Olga Temlianceva
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 852858025
olga.temlianceva@elektrenai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasElektrinės g. 8, Elektrėnai
Adresas internetehttp://www.elektrenai.lt
Darbo laikasPirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45
Įmonės kodas188756190
Adresas Lietuvoje:
Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Elektrinės g. 8, LT-26108
Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Rungos g. 5, LT-26110
Interneto svetainė:
Tel. (8 528) 58 000 Faks. (8 528) 58 005, el. p.: administracija@elektrenai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -