Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Juridiniai ir fiziniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.. Asmenys, pateikę prašymus išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 110 kab., Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama jam atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00017

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Juridiniai ir fiziniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.. Asmenys, pateikę prašymus išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 110 kab., Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama jam atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Išduota pažyma apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Juridinio asmens statusą patvirtinantis dokumentas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRidana BendikienėEkonomikos ir biudžeto skyrius
  tel.+37044570123
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Nemokama
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų