Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2542

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo būti pilnai atsiskaitęs už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo. Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.


Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Laižuvos g. 3, Mažeikiai ar per pasiuntinį,, prašymą atsiuntus paštu Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, elektroniniu būdu: Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu arba jungiantis prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) tiesiogiai ar suaktyvinant šiame paslaugos aprašyme nurodytą paslaugos išorinį internetinį adresą.


Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: per e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, arba Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) prisijungęs prie savo užsakytų paslaugų.1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), užpildo elektroninę prašymo formą, įkelia šiame aprašyme nurodytų pateikti dokumentų kopijas;
2. Paslaugos vykdytojas, teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Esant teigiamam sprendimui, paslaugos vykdytojas Elektroniniuose valdžios vartuose atlieka užsakymo vykdymo veiksmus.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas arba pageidaujamas dokumentas išduodamas ar atsisakymas išduoti pageidaujamą dokumentą pateikiamas prisijungiant Elektroniniuose valdžios vartuose prie savo užsakytos paslaugos ar kitu paslaugos užsakyme nurodytu būdu ‒ atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per E. pristatymas informacinę sistemą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Architektūros ir urbanistikos skyrius
tel. +37044398240
[email protected]
 
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 3 Darbo dienos
Komentaras: Jeigu neteisingai užpildomas prašymas ir fizinis ar juridinis asmuo turi žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą, paslaugos suteikimo laikas gali būti ilgesnis.