Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį, priėmimą ir pažymos išdavimą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.

Prašymą priima ir pažymą išduoda Šakių rajono savivaldybės administracija. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, vieno langelio patalpas, Bažnyčios g. 4 Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Prašymai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00017

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį, priėmimą ir pažymos išdavimą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.

Prašymą priima ir pažymą išduoda Šakių rajono savivaldybės administracija. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, vieno langelio patalpas, Bažnyčios g. 4 Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Prašymai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Rezultatas:
Išduota pažyma apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą su reikalingais dokumentais;
 2. paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą – patenkinti paraišką arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, el. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pateikti užpildytą prašymą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŠakių savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius, Loreta Bitkovienėbuhalterė
  tel.+37034560357
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė: