Apdorojama...

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį, priėmimą ir pažymos išdavimą. 
Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.
Prašymas teikiamas asmeniui arba jo atstovui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją Sėlių a. 22, 32110 Zarasai,  I aukštas, 105A kab., II aukštas, 225 kab., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės oficialiu elektroninio pašto adresu. info@zarasai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą
paštu (adresu Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per pasiuntinį, ar elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (E. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį, arba Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Paslauga yra įvykdyta, kai pažymos vienas egzempliorius atiduodamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių (II aukštas, 225 kab., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).

Suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Kaina: Neatlygintinai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį, priėmimą ir pažymos išdavimą. 
Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.
Prašymas teikiamas asmeniui arba jo atstovui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administraciją Sėlių a. 22, 32110 Zarasai,  I aukštas, 105A kab., II aukštas, 225 kab., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės oficialiu elektroninio pašto adresu. info@zarasai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą
paštu (adresu Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per pasiuntinį, ar elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (E. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį, arba Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Paslauga yra įvykdyta, kai pažymos vienas egzempliorius atiduodamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių (II aukštas, 225 kab., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).

Pateikiama:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Juridinio asmens statusą patvirtinantis dokumentas.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės
žemės sklypų naudojimą“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-27 ,,Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91277b603cae11e881f2ba995b003ed2/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jolanta Saladžienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 385)  37 148, jolanta.saladziene@zarasai.lt, finansai@zarasai.lt, II aukštas, 225 kab., Sėlių a. 22., Zarasai
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt