Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui (bendraturčiui), norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra gyvenamoji patalpa, elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, elektroninėmis priemonėmis arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt. .

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu

(t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba

specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00035

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui (bendraturčiui), norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra gyvenamoji patalpa, elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, elektroninėmis priemonėmis arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt. .

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu

(t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba

specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinanti apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti pažymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas, turintis įgaliojimus naudotis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (MGVDIS), peržiūri asmens užpildytą prašymą, patikrina nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, prisijungia prie MGVDIS ir užsako reikalingą pažymą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, registruotu laišku, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmeniui atvykus į seniūniją:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įgaliojimą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją). Asmeniui teikiant prašymą elektroniniu būdu:
 5. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei prašymas teikiamas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISIndrė MozūraitienėGyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37062013051
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
  Adresas internetehttp://www.krs.lt
  Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
  Įmonės kodas188756386
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637305503
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos