Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra jam nuosavybės teise priklausanti gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu ([email protected]) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio!

Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00035

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra jam nuosavybės teise priklausanti gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu ([email protected]) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio!

Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Išduota pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinanti apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti pažymą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas, turintis įgaliojimus naudotis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (GVDIS), peržiūri asmens užpildytą prašymą, patikrina nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, prisijungia prie GVDIS ir užsako reikalingą pažymą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, registruotu laišku, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmeniui atvykus į seniūniją arba siunčiant prašymą paštu:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją)
 4. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įgaliojimą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją). Asmeniui teikiant prašymą elektroniniu būdu:
 5. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skaitmeninę kopiją, - skenuotą, fotografuotą, pan.). Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei prašymas teikiamas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
 7. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISLoreta StumbrienėAkmenės seniūnijos padėjėja
  tel.+37042555102
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginija KušleikienėNaujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos padėjėja
  tel.+37042556171
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė UngeitienėPapilės seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37042532633
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISViktorija PovilaitytėKruopių seniūnijos padėjėja
  tel.+37042543733
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRenė KarjakinaitėVentos seniūnijos padėjėja
  tel.+37042539233
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolanta VaitkevičienėNaujosios Akmenės miesto seniūnijos administratorė referentė
  tel.+37042540631
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
  Adresas internetewww.akmene.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188719391
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642557133
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos