Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2976

Teikėjas

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pastaba: Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpų savininkų.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD/GwGDgTejXi
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/iqKoZpYiGO
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Šarūnė Kalibataitė
Kavarsko seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038155141
mob. +37061496304
sarune.kalibataite@anyksciai.lt
 
Dainora Banevičienė
Kurklių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038149289
mob. +37061496467
dainora.beneviciene@anyksciai.lt
 
Danutė Misiūnienė
Debeikių seniūnijos specialistė
tel. +37038143116
danute.misiuniene@anyksciai.lt
 
 
Dangirutė Maskoliūnienė
Traupio seniūnijos specialistė
tel. +37038156143
dangirute.maskoliuniene@anyksciai.lt
 
 
Alvydas Simonavičius
Debeikių seniūnijos seniūnas
tel. +37038143183
mob. +37061130311
alvydas.simonavicius@anyksciai.lt
 
Danutė Bernatavičienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038153030
danute.bernataviciene@anyksciai.lt
 
 
Irena Butkienė
Anykščių seniūnijos specialistė
tel. +37038150774
irena.butkiene@anyksciai.lt
 
 
Inga Stasiukaitienė
Kavarsko seniūnijos specialistė
tel. +37038155141
inga.stasiukaitiene@anyksciai.lt
 
 
Vidmanta Balaišytė
Svėdasų seniūnijos specialistė
tel. +37038157672
vidmanta.balaisyte@anyksciai.lt
 
 
Jurgita Urbonienė
Skiemonių seniūnijos specialistė
tel. +37038147847
jurgita.urboniene@anyksciai.lt
 
 
Dalia Kvaselienė
Anykščių seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37038150774
dalia.kvaseliene@anyksciai.lt
 
 
Rolandas Pajarskas
Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37038157673
mob. +37061496435
rolandas.pajarskas@anyksciai.lt
 
Virginija Kaunietienė
Kurklių seniūnijos specialistė
tel. +37038149289
virginija.kaunietiene@anyksciai.lt
 
 
Gina Petraškienė
Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038156424
mob. +37061496324
gina.petraskiene@anyksciai.lt
 
Daiva Tolušytė
Traupio seniūnijos seniūnė
tel. +37038177535
mob. +37061130012
daiva.tolusyte@anyksciai.lt
 
Eglė Sabaliauskienė
Viešintų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147474
mob. +37061496361
egle.sabaliauskiene@anyksciai.lt
 
Raminta Čelkauskienė
Andrioniškio seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038158842
mob. +37061496376
raminta.celkauskiene@anyksciai.lt
 
Roma Navikienė
Troškūnų seniūnijos specialistė
tel. +37038156424
roma.navikiene@anyksciai.lt
 
 
Inga Eidrigevičienė
Andrioniškio seniūnijos specialistė
tel. +37038158842
inga.eidrigeviciene@anyksciai.lt
 
 
Birutė Kirkienė
Skiemonių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147847
mob. +37061130037
birute.kirkiene@anyksciai.lt
 
Rasa Matiukienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038151947
mob. +37069838130
rasa.matiukiene@anyksciai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasJ.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Adresas internetehtps://www.anyksciai.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45
Įmonės kodas188774637
Adresas Lietuvoje:
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščiai, J. Biliūno g. 23
Interneto svetainė:
Tel.: 8 310 32 001; faks. 8 310 51 200, el. p.: info@anyksciai.lt