Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2976

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pastaba: Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpų savininkų.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD/GwGDgTejXi
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/iqKoZpYiGO
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aida Dulinskienė
Reivyčių seniūnijos specialistė
mob. +37067876444
aida.dulinskiene@mazeikiai.lt
 
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37061604081
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos raštvedė
tel. +37044340504
mob. +37067847111
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
Stanislava Narbutienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061210082
stanislava.narbutiene@mazeikiai.lt
 
 
Virginija Špokauskienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337413
virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt
 
 
Valė Draukšienė
Sedos seniūnijos specialistė
tel. +37044346372
vale.drauksiene@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044327178
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
 
Birutė Rekašienė
Laižuvos seniūnijos specialistė
tel. +37044344225
mob. +37064029420
birute.rekasiene@mazeikiai.lt
 
Kristina Voverienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337453
kristina.voveriene@mazeikiai.lt
 
 
Renata Gapševičė
Mažeikių seniūnijos specialistė
tel. +37044335003
mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt
 
 
Julia Mockuvienė
Židikų seniūnijos specialistė
mob. +37062195289
julia.mockuviene@mazeikiai.lt
 
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūnijos specialistė
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
 
Asta Kesminienė
Tirkšlių seniūno pavaduotoja
tel. +37044339060
mob. +37065233716
asta.kesminiene@mazeikiai.lt
 
Daiva Radvilienė
Mažeikių seniūnijos specialistė
tel. +37065528697
mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt
 
 
Silvija Jagelavičienė
Židikų seniūnijos specialistė
mob. +37069934427
silvija.jagelaviciene@mazeikiai.lt
 
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos specialistė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt