Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Arba asmeniui, kuris neturi gyvenamosios vietos ir siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.557C9DDBA141/TAIS_302184

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Šarūnė Kalibataitė
Kavarsko seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038155141
mob. +37061496304
[email protected]
 
Alvydas Simonavičius
Debeikių seniūnijos seniūnas
tel. +37038143183
mob. +37061130311
[email protected]
 
Dalia Kvaselienė
Anykščių seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37038150774
[email protected]
 
 
Virginija Kaunietienė
Kurklių seniūnijos specialistė
tel. +37038149289
[email protected]
 
 
Inga Stasiukaitienė
Kavarsko seniūnijos specialistė
tel. +37038155141
[email protected]
 
 
Inga Eidrigevičienė
Andrioniškio seniūnijos specialistė
tel. +37038158842
[email protected]
 
 
Birutė Kirkienė
Skiemonių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147847
mob. +37061130037
[email protected]
 
Dangirutė Maskoliūnienė
Traupio seniūnijos specialistė
tel. +37038156143
[email protected]
 
 
Rasa Matiukienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038151947
mob. +37069838130
[email protected]
 
Irena Butkienė
Anykščių seniūnijos specialistė
tel. +37038150774
[email protected]
 
 
Danutė Bernatavičienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038153030
[email protected]
 
 
Daiva Tolušytė
Traupio seniūnijos seniūnė
tel. +37038177535
mob. +37061130012
[email protected]
 
Danutė Misiūnienė
Debeikių seniūnijos specialistė
tel. +37038143116
[email protected]
 
 
Gina Petraškienė
Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038156424
mob. +37061496324
[email protected]
 
Raminta Čelkauskienė
Andrioniškio seniūno pavaduotojas
tel. +37038158842
mob. +37061496376
[email protected]
 
Roma Navikienė
Troškūnų seniūnijos specialistė
tel. +37038156424
[email protected]
 
 
Vidmanta Balaišytė
Svėdasų seniūnijos specialistė
tel. +37038157672
[email protected]
 
 
Rolandas Pajarskas
Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37038157673
mob. +37061496435
[email protected]
 
Eglė Sabaliauskienė
Viešintų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147474
mob. +37061496361
[email protected]
 
Jurgita Urbonienė
Skiemonių seniūnijos specialistė
tel. +37038147847
[email protected]
 
 
Dainora Banevičienė
Kurklių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038149289
mob. +37061496467
[email protected]
 
Bendra informacija:
AdresasJ.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Adresas internetehtps://www.anyksciai.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45
Įmonės kodas188774637
Adresas Lietuvoje:
Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščiai, J. Biliūno g. 23, LT-29111
Interneto svetainė:
Tel.: 8 310 32 001; faks. 8 310 51 200, el. p.: [email protected]