Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijoms ir E. miesto departamentui.
Pažyma apie asmens...

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kalvarijos savivaldybės administracija
Kalvarijos savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją arba pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Informacija apie pilnamečio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kitiems asmenims (išskyrus gyvenamosios patalpos savininką) neteikiama. Administracinė paslauga yra galutinė. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu (paslauga mokama) adresu: http://www.epaslaugos.lt

Asmenys gali užsisakyti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu (paslauga mokama). Išsamesnė informacija http://www.evaldzia.lt, http://www.epaslaugos.lt

•Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2006, Nr. 141-5395)
•Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ona Savickienė
Narto seniūnijos specialistė
tel. (8 343) 99 354
[email protected]
 
 
Jūratė Bruzbartienė
Liubavo seniūnijos raštvedė
tel. (8 343) 42 746
[email protected]
 
 
Marija Virbickienė
Sangrūdos seniūnijos raštvedė
tel. (8 343) 64 242
[email protected]
 
 
Dalė Kajokienė
Kalvarijos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. (8 343) 21 344
[email protected]
 
 
Rimutė Verbylienė
Kalvarijos seniūnijos raštvedė
mob. (8 343) 21 344
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 2, LT-69214, Kalvarija
Adresas internetehttp://www.kalvarija.lt
Darbo laikasPirmadienis - ketvirtadienis: nuo 8.00 - 17.00 val.; Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
Įmonės kodas188751268
Adresas Lietuvoje:
Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarija, Laisvės g. 2, LT-69214
Interneto svetainė:
tel./faks. (8 343) 23 894, el. p.: [email protected]