Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Suteikimo trukmė: Per 1 darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka. Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).


Paslaugos gavėjui pažyma išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, elektroniniu laišku, per e. pristatymas informacinę sistemą arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).


Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.2507

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Juzefa Bružienė
Judrėnų seniūnijos seniūno padėjėja
tel. +37046442985
mob. +37067761384
[email protected]
 
Dovilė Vaitkuvienė
Dauparų-Kvietinių seniūnijos sekretorė
tel. +37046466293
mob. +37068239887
[email protected]
 
Gintarė Rancienė
Dovilų seniūnijos specialistė
tel. +37046444191
mob. +37065904030
ginta[email protected]
 
Snieguolė Jurjonienė
Gargždų seniūnijos specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
tel. +37046466220
mob. +37061804022
[email protected]
 
Inna Charunova
Sendvario seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37065837913
[email protected]
 
 
Reda Kučinskienė
Priekulės seniūnijos specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
tel. +37046454168
[email protected]
 
 
Vida Želvienė
Vėžaičių seniūnijos sekretorė
tel. +37046458201
mob. +37060467928
[email protected]
 
Inesa Montvydienė
Endriejavo seniūnijos sekretorė
tel. +37046445177
mob. +37065906186
[email protected]
 
Ligita Dėringė
Veiviržėnų seniūnijos sekretorė
tel. +37046459244
mob. +37065612382
[email protected]
 
Birutė Gedrimaitė-Miliuvienė
Kretingalės seniūnijos sekretorė
tel. +37046446431
mob. +37065638133
[email protected]
 
Vida Ronkienė
Agluonėnų seniūnijos sekretorė
tel. +37046442334
mob. +37065830943
[email protected]
 
Bendra informacija:
AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
Įmonės kodas188773688
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
Interneto svetainė:
Tel. (8 46) 47 20 25 Faks. (8 46) 47 20 05, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Per 1 darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.