Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2985

Teikėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).


Paslaugos gavėjui pažyma išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, elektroniniu laišku, per e. pristatymas informacinę sistemą arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).


Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.2507

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Juzefa Bružienė
Judrėnų seniūnijos seniūno padėjėja
tel. +37046442985
mob. +37067761384
juzefa.bruziene@klaipedos-r.lt
 
Dovilė Vaitkuvienė
Dauparų-Kvietinių seniūnijos sekretorė
tel. +37046466293
mob. +37068239887
dovile.vaitkuviene@klaipedos-r.lt
 
Gintarė Rancienė
Dovilų seniūnijos specialistė
tel. +37046444191
mob. +37065904030
gintare.ranciene@klaipedos-r.lt
 
Aušra Beniuvienė
Veiviržėnų seniūnijos sekretorė
tel. +37046459244
mob. +37065612382
ausra.beniuviene@klaipedos-r.lt
 
Snieguolė Jurjonienė
Gargždų seniūnijos specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
tel. +37046466220
mob. +37061804022
snieguole.jurjoniene@klaipedos-r.lt
 
Inna Charunova
Sendvario seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37065837913
inna.charunova@klaipedos-r.lt
 
 
Reda Kučinskienė
Priekulės seniūnijos specialistė gyvenamosios vietos deklaravimui
tel. +37046454168
reda.kucinskiene@klaipedos-r.lt
 
 
Vida Želvienė
Vėžaičių seniūnijos sekretorė
tel. +37046458201
mob. +37060467928
vida.zelviene@klaipedos-r.lt
 
Inesa Montvydienė
Endriejavo seniūnijos sekretorė
tel. +37046445177
mob. +37065906186
inesa.montvydiene@klaipedos-r.lt
 
Birutė Gedrimaitė-Miliuvienė
Kretingalės seniūnijos sekretorė
tel. +37046446431
mob. +37065638133
birute.miliuviene@klaipedos-r.lt
 
Vida Ronkienė
Agluonėnų seniūnijos sekretorė
tel. +37046442334
mob. +37065830943
vida.ronkiene@klaipedos-r.lt
 
Bendra informacija:
AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
Įmonės kodas188773688
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
Interneto svetainė:
Tel. (8 46) 47 20 25 Faks. (8 46) 47 20 05, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Per 1 darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.