Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijoms ir E. miesto departamentui.
Pažyma apie asmens...

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2985

Teikėjas

Marijampolės savivaldybės administracija
Marijampolės savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją arba pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Informacija apie pilnamečio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kitiems asmenims (išskyrus gyvenamosios patalpos savininką) neteikiama. Administracinė paslauga yra galutinė. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu (paslauga mokama) adresu: http://www.epaslaugos.lt

Asmenys gali užsisakyti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu (paslauga mokama). Išsamesnė informacija http://www.evaldzia.lt, http://www.epaslaugos.lt

•Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2006, Nr. 141-5395)
•Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vanda Laurinavičienė
Mokolų seniūnijos specialistė
tel. +370 343 57762
marijampoles.mokolu@seniunija.gov.lt
 
 
Danutė Seiliuvienė
Sasnavos seniūnijos raštvedė-kasininkė
tel. +370 343 28788
marijampoles.sasnavos@seniunija.gov.lt
 
 
Nijolė Gruzdienė
Degučių seniūnijos specialistė
tel. +370 343 70619
marijampoles.deguciu@seniunija.gov.lt
 
 
Daiva Sadauskienė
Narto seniūnijos specialistė
tel. +370 343 52477
marijampoles.narto@seniunija.gov.lt
 
 
Vita Jasinskienė
Liudvinavo seniūnijos buhalterė
tel. +370343 20502
marijampoles.liudvinavo@seniunija.gov.lt
 
 
Vida Purienė
Igliaukos seniūnijos raštvedė-kasininkė
tel. +370 343 24523
marijampoles.igliaukos@seniunija.gov.lt
 
 
Renata Kudirkaitė
Marijampolės seniūnijos buhalterė
tel. +370 343 50628
marijampoles.marijampoles@seniunija.gov.lt
 
 
Roma Mieliauskienė
Degučių seniūnijos specialistė
mob. +370 618 42879
marijampoles.deguciu@seniunija.gov.lt
 
 
Roma Alesienė
Šunskų seniūnijos buhalterė
tel. +370 343 20623
marijampoles.sunsku@seniunija.gov.lt
 
 
Janina Vaičiūnienė
Gudelių seniūnijos buhalterė
tel. +370 343 37225
marijampoles.gudeliu@seniunija.gov.lt
 
 
Irena Lukoševičienė
Igliaukos seniūnijos buhalterė
mob. +370 686 96985
marijampoles.igliaukos@seniunija.gov.lt
 
 
Robertas Kičas
Marijampolės seniūnijos seniūno pavaduotojas
marijampoles.marijampoles@seniunija.gov.lt
 
 
 
Lina Sederevičienė
Sasnavos seniunijos buhalterė
tel. +370 343 28788
marijampoles.sasnavos@seniunija.gov.lt
 
 
Dalia Šakienė
Narto seniūnijos specialistė
tel. +370 343 70619
marijampoles.narto@seniunija.gov.lt
 
 
Zita Kazlauskienė
Gudelių seniūnijos raštvedė-kasininkė
tel. +370 343 37235
marijampoles.gudeliu@seniunija.gov.lt
 
 
Vida Stankevičienė
Šunskų seniūnijos raštvedė-kasininkė
tel. +370 343 28174
marijampoles.sunsku@seniunija.gov.lt
 
 
Marina Kiršienė
Mokolų seniūnijos specialistė
tel. +370 343 57762
marijampoles.mokolu@seniunija.gov.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasMarijampolė, J.Basanavičiaus a.1
Adresas internetehttp://www.marijampole.lt
Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; Penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
Įmonės kodas188769113
Adresas Lietuvoje:
Marijampolės sav., Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307
Interneto svetainė:
Tel. (8 343) 90 062, faks. (8 343) 90 014, el. p. administracija@marijampole.lt