Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2985

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Arba asmeniui, kuris neturi gyvenamosios vietos ir siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pažymos išdavimo procedūra reglamentuota Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių VI skyriuje

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.557C9DDBA141/TAIS_302184

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Julia Mockuvienė
Židikų seniūnijos specialistė
mob. +37062195289
julia.mockuviene@mazeikiai.lt
 
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos raštvedė
tel. +37044340504
mob. +37067847111
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
Aida Dulinskienė
Reivyčių seniūnijos specialistė
tel. +37067876444
aida.dulinskiene@mazeikiai.lt
 
 
Kristina Voverienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337453
kristina.voveriene@mazeikiai.lt
 
 
Birutė Rekašienė
Laižuvos seniūnijos specialistė
tel. +37044344225
mob. +37064029420
birute.rekasiene@mazeikiai.lt
 
Daiva Radvilienė
Mažeikių seniūnijos specialistė
mob. +37065528697
mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt
 
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Stanislava Narbutienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061210082
stanislava.narbutiene@mazeikiai.lt
 
 
Virginija Špokauskienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337413
virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt
 
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės seniūno pavaduotoja
tel. +37044327178
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
 
Valė Draukšienė
Sedos seniūnijos specialistė
tel. +37044346372
vale.drauksiene@mazeikiai.lt
 
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūnijos specialistė
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37061604081
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos specialistė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Asta Kesminienė
Tirkšlių seniūno pavaduotoja
tel. +37044339060
mob. +37065233716
asta.kesminiene@mazeikiai.lt
 
Silvija Jagelavičienė
Židikų seniūnijos specialistė
mob. +37069934427
silvija.jagelaviciene@mazeikiai.lt
 
 
Renata Gapševičė
Mažeikių seniūnijos specialistė
tel. +37044335003
mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt