Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims. Paslauga teikimama visose Vilniaus miesto seniūnijose.

Suteikimo trukmė:0

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių arba per įgaliotą asmenį. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, arba įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Informacija apie pilnamečio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kitiems asmenims (išskyrus gyvenamosios patalpos savininką) neteikiama. Administracinė paslauga yra galutinė. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys galima užsisakyti internetiniu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Paslauga galutinė

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus. 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą. 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. 4. Paslaugos gavėjas informuojamas apie prašymo vykdymą nurodytu būdu: atvykęs į Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). 5. Išduodama pažyma.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015-06-30 d., Nr. XII-1919
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b/CVIaKxdshk
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.557C9DDBA141/TAIS_302184
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02 Nr. VIII-840

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos LR teisingumo ministro 2015-11-27 įsakymu Nr. 1R-325
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e66ee70950511e5a6f4e928c954d72b
Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-29 įsakymu Nr. V-295
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. V-294
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ernesta Girininkienė
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. +37046048712
fax. +37046048712
[email protected]
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 73, Palanga
Adresas internetehttp://www.palanga.lt
Įmonės kodas125196077
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
LIETUVA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
Interneto svetainė:
8 460 48 705, 8 460 40 217, el. p.: [email protected]