Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims. Paslauga teikimama visose Vilniaus miesto seniūnijose.

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2975

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Jei paslauga teikiama neelektroniniu būdu:

Asmeniui, atvykus į seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku, turi pateikti šiuos dokumentus:

1.     Prašymą

2.     Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją):

2.1  Jei kreipiasi Lietuvos respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;

2.2  Jei kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje;

2.3  Jei kreipiasi kitų užsienio šalių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

3.     Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

 

Jei paslauga teikiama elektroniniu būdu:

Asmeniui, teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

1.Elektroninį prašymą;

2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą ar pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslauga galutinė

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.557C9DDBA141

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gina Mažeikienė
Pagojukų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872096
gina.mazeikiene@raseiniai.lt
 
 
Gitana Lušienė
Betygalos seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37042872091
gitana.lusiene@raseiniai.lt
 
 
Regina Zieringienė
Raseinių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042851451
regina.zieringiene@raseiniai.lt
 
 
Milda Šebelskienė
Viduklės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042855130
milda.sebelskiene@raseiniai.lt
 
 
Lina Anusevičienė
Girkalnio seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042845573
lina.anuseviciene@raseiniai.lt
 
 
Rita Tamutienė
Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042843149
rita.tamutiene@raseiniai.lt
 
 
Rita Ulvidienė
Kalnujų seniūnijos specialistė
tel. +37042872094
rita.ulvidiene@raseiniai.lt
 
 
Daiva Visockienė
Nemakščių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042848337
daiva.visockiene@raseiniai.lt
 
 
Eglė Jankauskaitė
Ariogalos miesto seniūnijos specialistė
tel. +37042850354
egle.jankauskaite@raseiniai.lt
 
 
Remigija Skrodenienė
Paliepių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872099
remigija.skrodeniene@raseiniai.lt
 
 
Kazimieras Klimas
Ariogalos seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37042850344
kazimieras.klimas@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių r. sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt