Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims. Paslauga teikimama visose Vilniaus miesto seniūnijose.

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).


Paslaugos gavėjui pažyma išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, elektroniniu laišku, per e. pristatymas informacinę sistemą arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). 


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslauga galutinė

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba elektroniniame užsakyme nurodytu būdu.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.557C9DDBA141
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gina Mažeikienė
Pagojukų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872096
[email protected]
 
 
Regina Zieringienė
Raseinių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042851451
[email protected]
 
 
Milda Šebelskienė
Viduklės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042855130
[email protected]
 
 
Lina Anusevičienė
Girkalnio seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042845573
[email protected]
 
 
Rita Tamutienė
Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042843149
[email protected]
 
 
Rita Ulvidienė
Kalnujų seniūnijos specialistė
tel. +37042872094
[email protected]
 
 
Gitana Lušienė
Betygalos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042872091
[email protected]
 
 
Daiva Visockienė
Nemakščių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042848337
[email protected]
 
 
Remigija Skrodenienė
Paliepių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872099
[email protected]
 
 
Dana Vaitkienė
Ariogalos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042850354
[email protected]
 
 
Kazimieras Klimas
Ariogalos seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37042850344
[email protected]
 
 
Judita Tamašauskienė
Raseinių miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042851493
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 0
Komentaras: -