Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS20716

Teikėjas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Šakių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Arba asmeniui, kuris neturi gyvenamosios vietos ir siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/quKOZGncyg
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.557C9DDBA141/TAIS_302184

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Edita Karaliūtė
Gelgaudiškio sen. sekretorė
tel. +37034555138
gelgaudiskioseniunija@gmail.com
 
 
Lina Varnauskienė
Lukšių sen. sekretorė
tel. +37034544268
luksiu_sen@centras.lt
 
 
Vida Janušaitienė
Slavikų sen. sekretorė
tel. +37034543267
slaviku.seniunija@gmail.com
 
 
Ingrida Bendikienė
Plokščių sen. sekretorė
tel. +37034542828
ploksciai@takas.lt
 
 
Aušra Štrimaitienė
Žvirgždaičių sen. sekretorė
tel. +37034541220
zvirgzdaiciai.seniunija@gmail.com
 
 
Laimutė Jokūbauskienė
Kidulių sen. soc. darbo organizatorė
tel. +37034542419
 
 
 
Asta Rimavičienė
Kidulių sen. sekretorė
tel. +37034562260
sekretore@kiduliai.lt
 
 
Donata Gabševičienė
Gelgaudiškio sen. kasininkė
tel. +37034555138
 
 
 
Lena Povilaitienė
Sudargo sen. sekretorė
tel. +37034543343
sudargas.seniunija@sakiai.lt
 
 
Valentina Liepuonienė
Griškabūdžio sen. sekretorė
tel. +37034541253
valentina.liepuoniene@gmail.com
 
 
Rasa Staugaitienė
Kudirkos Naumiesčio sen. sekretorė
tel. +37034557346
naumiestis@gmail.com
 
 
Gražina Patašienė
Lekėčių sen. sekretorė
tel. +37034560602
lekeciai.seniunija@gmail.com
 
 
Dalia Lopetienė
Šakių sen. sekretorė
tel. +37034551997
sakiai.seniunija@gmail.com
 
 
Anelė Mockaitienė
Kriūkų sen. sekretorė
tel. +37034542419
kriukuseniunija@gmail.com
 
 
Jūratė Navickienė
Sintautų sen.
tel. +37034545049
sintautusen@zebra.lt
 
 
Jurgita Didžiulienė
Barzdų sen. sekretorė
tel. +37034548231
sekretore.barzdai@gmail.com
 
 
Bendra informacija:
Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas Lietuvoje:
Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
Interneto svetainė: