Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos (Jei dėl techninių priežasčių pažymos išduoti tą pačią dieną negalima, tokiu atveju ji išduodama per 3 darbo dienas, pašalinus technines kliūtis.)

Kaina: (Jei dėl techninių priežasčių pažymos išduoti tą pačią dieną negalima, tokiu atveju ji išduodama per 3 darbo dienas, pašalinus technines kliūtis.)

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą išdavimas

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą (toliau pažyma) išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą.


Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą.


Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, suformuojama pažyma. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
Pažyma gyventojui išduodama pristatant jo pasirinktu būdu: atvykus į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus tarybos 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bd107b2f7dc11e796a2c6c63add27e9


Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23


Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce/asr


Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr


Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gražina Slavikienė
Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041372347
[email protected]
 
 
Vidmantas Lubys
Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041376615
[email protected]
 
 
Deimantė Mickevičienė
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37041581440
[email protected]
 
 
Rina Gedminienė
Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041377636
[email protected]
 
 
Jurga Tamošaitienė
Kuršėnų miesto seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37041580442
[email protected]
 
 
Alma Macijauskienė
Kairių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041374180
[email protected]
 
 
Dovilė Degutienė
Ginkūnų seniūnijos vyriausioji specalistė
tel. +37041507025
[email protected]
 
 
Nijolė Saunorienė
Bubių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041388684
[email protected]
 
 
Zuzana Stonienė
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37041596694
[email protected]
 
 
Virginija Remeikienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370633
[email protected]
 
 
Jurgita Vorevičienė
Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041375441
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Jei dėl techninių priežasčių pažymos išduoti tą pačią dieną negalima, tokiu atveju ji išduodama per 3 darbo dienas, pašalinus technines kliūtis.