Apdorojama...

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Pažyma išduodama asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.


Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).


El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2af334f0e71911e7b4d1bdd5f1a9ff0e

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.83679

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e32df70b00211e59010bea026bdb259?jfwid=2r1m76f0
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bd107b2f7dc11e796a2c6c63add27e9/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 liepos 10 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279867/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rita Misiūnienė
Mažonų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37069871064
mob. +37086987106
[email protected]
 
Kristina Kiršė
Batakių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044641791
[email protected]
 
 
Dalia Milašienė
Skaudvilės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044658237
mob. +37061477321
[email protected]
 
Sonata Klumbienė
Lauksargių seniūnijos specialistė
tel. +37044641124
[email protected]
 
 
Rita Narbutienė
Žygaičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044644836
[email protected]
 
 
Reda Globienė
Tauragės seniūnijos raštvedė
tel. +37044661652
mob. +37068478355
[email protected]
 
Algina Danauskienė
Tauragės miesto seniūnijos specialistė specialistė
tel. +37044661512
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasRespublikos g. 2, Tauragė
Adresas internetehttp://www.taurage.lt
Darbo laikasI-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas188737457
Adresas Lietuvoje:
Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Respublikos g. 2, LT-72255
Interneto svetainė:
Tel.: (8 700) 11 220. Faks. (8 446) 70 801, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: -