Apdorojama...

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Paslauga pažymai gauti apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA apskaitą) teikiama benamiams; asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną; asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu; asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį; užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu; asmenims, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.
Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, norintiems gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu).

Suteikimo trukmė: Nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą  darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms.

Kaina: Neatlygintinai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
Paslauga pažymai gauti apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA apskaitą) teikiama benamiams; asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną; asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu; asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį; užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu; asmenims, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.
Asmens ar jo įgalioto asmens prašymu pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išduodama asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą.
Prašymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją,  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą.
Prašymas pateikiamas ir pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą asmeniui išduodama pasirašytinai tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios priskirtoje teritorijoje gyvena arba siunčiama Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Pažyma asmeniui išduodama nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą  darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms, arba per Elektroninių valdžios vartų portalą.Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, norintiems gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu).
Prašymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją,  arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Prašymas pateikiamas ir pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą asmeniui išduodama pasirašytinai tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios priskirtoje teritorijoje gyvena arba siunčiama Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Pažyma asmeniui išduodama nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą  darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms, arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/asr
 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/asr
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
 
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus  2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce/asr
 
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aušra Kastanauskienė, (8 385)  57 250, el. p. [email protected];
Aušra Kirjanovienė, tel. (8 385)  36 744, el. p. [email protected];
Edita Tuzikienė, tel. (8 385)  36 234, el. p. [email protected];
Danutė Umarienė, tel. (8 385)  56 566, el. p. [email protected];
Audronė Bikulč, tel. (8 385)  36 011, el. p. [email protected];
Aldona Valinskiene, tel. (8 385)  59 297, el. p. [email protected];
Janina Cibulskienė, tel. (8 385)  36 330, el. p. [email protected];
Julija Pachalko, tel. (8 385)  31 207, el. p. [email protected];
Audronė Vindziulytė, tel. (8 385)  37 182, el. p. audronė[email protected];
Joana Tirvaitė-Zemlianicyna, tel. (8 385)  30 511, el. p. [email protected]
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
[email protected]

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
[email protected]