Apdorojama...

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtrauktas gyvenamosios vietos Lietuvoje nedeklaravęs asmuo, neturintis gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių negalintis deklaruoti...

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Vadovaujantis 2018 m. sausio 12 d. VĮ „Registrų centro“ direktoriaus įsakymo Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatais paslauga elektroniniu būdu nebeteikiama.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracija
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą
Paslauga teikiama asmenims kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį. Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia: 1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 2. Nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo). 3. Nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą. 4. Nepilnametis, kuriam sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais).

elektronine bankininkystė

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2006, Nr. 141-5395).
2. Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-52 „Dėl Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 106-4075).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Laura Zimnickienė
Bukonių seniūnija
tel. +37034949647
 
 
 
Edita Kulvietienė
Dumsių seniūnija
tel. +37034978031
 
 
 
Zoja Kravčenko
Šilų seniūnija
tel. +37034948418
 
 
 
Danutė Šeškienė
Žeimių seniūnija
tel. +37034978047
 
 
 
Dovilė Survilaitė
Ruklos seniūnija
tel. +37034973101
 
 
 
Raimondas Rutkauskas
Kulvos seniūnija
tel. +37034949417
 
 
 
Elvyra Drangauskienė
Jonavos miesto seniūnija
tel. +370 349 50740
 
 
 
Danguolė Karnylienė
Užusalių seniūnija
tel. +37034949267
 
 
 
Jūratė Auglienė
Upninkų seniūnija
tel. +37034935337
 
 
 
Bendra informacija:
Adresas Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava
Adresas internetewww.jonava.lt
Darbo laikasI 8.00-18.00, II-IV 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, V 8.00-14.00 be pietų pertraukos
Įmonės kodas188769070
Adresas Lietuvoje:
Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Žeimių g. 13, LT-55158
Adresas užsienyje:
-
Valdas Majauskas
Administracijos direktorius
Tel. +37034950154
administracija@jonava.lt