Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Suteikimo trukmė:1

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Vadovaujantis 2018 m. sausio 12 d. VĮ „Registrų centro“ direktoriaus įsakymo Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatais paslauga elektroniniu būdu nebeteikiama.

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos įvertinimas

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis3

PAS2983

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Paslauga teikiama asmenims kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka. Laikinai teisę gyventi Lietuvoje turintys asmenys gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu jie: - turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; - turi Europos Bendrijų šalies narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; - turi Europos Sąjungos šalies narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia: 1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 2. Nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo). 3. Nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą. 4. Nepilnametis, kuriam sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais). Pastaba! Asmenys, kurie iki naujojo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo (iki 2016-01-01) buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu ir elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie įtraukimą į apskaitą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pastaba! Nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos deklaruoti elektroniniu būdu negalima. Prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.). savivaldybės administracijos seniūniją.

1. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose. 2. Į GVNA apskaitą taip pat įtraukiami gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys: • kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti gyvenamąją vietą; • kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; • kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie įtraukimą į apskaitą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. v-295.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Dalė Klimienė
Paparčių seniūno pavaduotoja
tel. +37034620424
[email protected]
 
 
Palmutė Kersnauskienė
Žiežmarių apylinkės seniūno pavaduotoja
tel. +37034658237
[email protected]
 
 
Marijona Zubielienė
Žiežmrių seniūno pavduotoja
tel. +37034620420
[email protected]
 
 
Aušra Lukošienė
Kruonio seniūno pavaduotoja
tel. +37034657131
mob. +37069846386
[email protected]
 
Antanas Briginas
Kaišiadorių apylinkės seniūno pavaduotojas
tel. +37034651504
mob. +37069943719
[email protected]
 
Aksenija Cikanavičienė
Nemaitonių seniūno pavaduotoja
tel. +37034650256
[email protected]
 
 
Alytė Mačiuvienė
Palomenės seniūno pavaduotoja
tel. +37034650437
[email protected]
 
 
Jolita Petkevičienė
Rumšiškių seniūno pavaduotoja
tel. +37034647561
[email protected]
 
 
Galina Jengalyčeva
Pravieniškių seniūnė
tel. +37034656404
mob. +37061263648
[email protected]
 
Regina Porakienė
Žaslių seniūno pavaduotoja
tel. +37034644337
[email protected]
 
 
Kristina Čėsnienė
Kaišiadorių miesto seniūnijos specialstė
tel. +37034620428
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasBažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
Adresas internetehttp://www.kaisiadorys.lt
Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
Įmonės kodas188773916
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorys, Katedros g. 4, LT-56121
Interneto svetainė:
Tel. (8 346) 20 450, faks. (8 346) 51 244, el. p.: [email protected]