Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

1. benamiai;

2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami jiems tiesiogiai atvykus į seniūniją. Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Klausimą dėl prašymo įtraukti į GVNA apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00038

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

1. benamiai;

2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami jiems tiesiogiai atvykus į seniūniją. Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Klausimą dėl prašymo įtraukti į GVNA apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Rezultatas:
Asmuo įtrauktas į nedeklaravusių asmenų apskaitą arba atsisakyta asmenį įtraukti į nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į seniūniją.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Turintis įgaliojimus deklaruoti asmenų gyvenamąją vietą seniūnijos specialistas priima asmens užpildytą prašymo formą ir prie jos pridedamus reikalingus dokumentus, juos įvertina, prisijungia prie gyventojų registro elektroninės informacinės sistemos ir įtraukia asmenį į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Apie priimtą sprendimą – ar prašymas patenkintas ir asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar prašymas nepatenkintas ir asmuo privalo deklaruoti gyvenamąją vietą – pareiškėjas informuojamas nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Jei kontaktinių duomenų pareiškėjas nenurodo, pasiteirauti, ar prašymas patenkintas, jis gali atvykęs į seniūniją po 3 darbo dienų ar paskambinęs seniūnijos darbuotojo nurodytu telefonu
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. prašymą įtraukti į apskaitą;
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;
 3. galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą, – kai į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;
 6. sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, jei užsieniečiui yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.
 7. atitiktį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAušra LukošienėKruonio seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37034657131
  mob. tel.+37069846386
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta RainienėKaišiadorių miesto specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37064569420
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa MalinauskienėŽaslių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061650353
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPalmutė KersnauskienėŽiežmarių apylinkės vyriausioji specialistė
  tel.+37034658237
  mob. tel.+37061587387
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlytė MačiuvienėPalomenės seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37034650437
  mob. tel.+37060993658
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVaida BalčienėNemaitonių seniūnijos vyresnioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068486430
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolita PetkevičienėRumšiškių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061634404
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDženeta TaraškevičienėKaišiadorių apylinkės seniūnijos vyresnioji specialistė
  tel.+37034651504
  mob. tel.+37067580344
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMarijona ZubielienėŽiežmarių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068797275
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISErnesta ŽiūkienėPravieniškių seniūnijos vyresnioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068247836
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDalė KlimienėPaparčių seniūnijos vyresnioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37062011486
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasBažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
  Adresas internetehttp://www.kaisiadorys.lt
  Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
  Įmonės kodas188773916
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorys, Katedros g. 4, LT-56121
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Per 1 darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:1 darbo diena