Apdorojama...

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Vadovaujantis 2018 m. sausio 12 d. VĮ „Registrų centro“ direktoriaus įsakymo Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatais paslauga elektroniniu būdu nebeteikiama.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

PASA00038

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.


Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:


1. benamiai;


2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;


3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;


4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;


5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;


6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.


Asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.


Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios seniūnijai pateikė prašymą, išskyrus asmenų nurodytų 3 ir 4 punktuose, prašymus, kurie yra pateikiami per atitinkamas institucijas.


Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami jiems tiesiogiai atvykus į seniūniją. Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.


Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į atitinkamą seniūniją, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos arba laisvos formos prašymą įtraukti į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu konkrečios seniūnijos el. pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu, arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.


Apie priimtą sprendimą – ar prašymas patenkintas ir asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar prašymas nepatenkintas ir ar asmuo privalo deklaruoti gyvenamąją vietą – pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai pateiktas prašymas, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu.


Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.DCBDC82E26CD

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-12
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-07-10 nutarimu Nr. 685
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.557C9DDBA141
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mažeikių seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044335003
mob. +37065535038
miestas@mazeikiai.lt
 
Viekšnių seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044337413
vieksniai@mazeikiai.lt
 
 
Mažeikių apylinkės seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044327178
mob. +37065944790
maz.apylinke@mazeikiai.lt
 
Židikų seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044343225
mob. +37065959677
zidikai@mazeikiai.lt
 
Sedos seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044346372
mob. +37065962299
seda@mazeikiai.lt
 
Šerkšnėnų seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044342425
mazeikiu.serksnenu@seniunija.gov.lt
 
 
Tirkšlių seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044348234
mob. +37065630016
tirksliai@mazeikiai.lt
 
Laižuvos seniūnija
Seniūnijos specialistai
mob. +37064029420
laizuva@mazeikiai.lt
 
 
Reivyčių seniūnija
Seniūnijos specialistai
tel. +37044340504
mob. +37067847111
mazeikiu.reivyciu@seniunija.gov.lt
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt