Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę arba naudojantiems ją be nuomos sutarties, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka, arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais žeme leista naudotis žemės reformos metu, arba naudojantiems faktiškai statiniams eksploatuoti, kitais atvejais, kai asmuo tampa valstybinės žemės naudotoju, skaičiuojamas ir mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis.

Valstybinės žemės nuomos mokestį juridiniai asmenys iki einamųjų metų spalio 31 d. apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Biudžeto ir apskaitos skyriui su įmonės vadovo bei finansininko parašais. Valstybinės žemės nuomos mokestį privaloma sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Deklaracija teikiama raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus deklaraciją paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba [email protected]), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt).

Asmuo informuojamas gaudamas patvirtintą antrąjį deklaracijos egzempliorių, jeigu deklaracijos teikimui buvo atvykęs į Savivaldybės administraciją, antrasis egzempliorius išsiunčiamas el. paštu arba kitu asmens nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00016

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę arba naudojantiems ją be nuomos sutarties, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka, arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais žeme leista naudotis žemės reformos metu, arba naudojantiems faktiškai statiniams eksploatuoti, kitais atvejais, kai asmuo tampa valstybinės žemės naudotoju, skaičiuojamas ir mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis.

Valstybinės žemės nuomos mokestį juridiniai asmenys iki einamųjų metų spalio 31 d. apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Biudžeto ir apskaitos skyriui su įmonės vadovo bei finansininko parašais. Valstybinės žemės nuomos mokestį privaloma sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Deklaracija teikiama raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus deklaraciją paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba [email protected]), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt).

Asmuo informuojamas gaudamas patvirtintą antrąjį deklaracijos egzempliorių, jeigu deklaracijos teikimui buvo atvykęs į Savivaldybės administraciją, antrasis egzempliorius išsiunčiamas el. paštu arba kitu asmens nurodytu būdu.

Priimta deklaracija ir suderintas mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Asmuo informuojamas gaudamas patvirtintą antrąjį deklaracijos egzempliorių, jeigu deklaracijos teikimui buvo atvykęs į Savivaldybės administraciją, antrasis egzempliorius išsiunčiamas el. paštu arba sužino prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo turi pateikti užpildytą deklaracijos formą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMonika KazlauskienėBiudžeto ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37065957311
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJaunimo g. 2, 59206 Birštonas
  Adresas internetehttp://www.birstonas.lt
  Darbo laikas8.00 – 17.00
  Įmonės kodas188750166
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Birštono sav., Birštonas, Jaunimo g. 2, LT-59206
  Tel.:+37031965555
  Veiksmas:Mokesčio deklaracijas reikia pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:1 darbo diena