Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Priimti juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir jas patvirtinti.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali būti pristatomos (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis). Deklaraciją teikiant tiesiogiai ji turi būti pasirašyta.

Deklaraciją teikiant elektroninėmis priemonėmis ji teikiama per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Priimta ir patvirtinta deklaracija juridiniams asmenims grąžinama tokiu būdu, kokiu buvo pateikta, jei deklaracijos teikėjas nepageidauja jos gauti kitu būdu.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00016

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Priimti juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir jas patvirtinti.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali būti pristatomos (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis). Deklaraciją teikiant tiesiogiai ji turi būti pasirašyta.

Deklaraciją teikiant elektroninėmis priemonėmis ji teikiama per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Priimta ir patvirtinta deklaracija juridiniams asmenims grąžinama tokiu būdu, kokiu buvo pateikta, jei deklaracijos teikėjas nepageidauja jos gauti kitu būdu.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.

Rezultatas:
Priimta deklaracija ir suderintas mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę deklaracijos formą (deklaracijos forma pridedama);
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar deklaracija yra užpildyta teisingai. Jei taip – deklaracija patvirtinama ir perduodama pateikusiam juridiniam asmeniui apmokėjimui, jei ne – deklaracija grąžinama tikslinimui;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie pateiktos deklaracijos tinkamumą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas el. pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Deklaracija
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRidana BendikienėEkonomikos ir biudžeto skyrius
  tel.+37044570123
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Nemokama. Pranešimai apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį parengiami iki einamųjų metų spalio 15 d.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos