Apdorojama...

Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

PAS2965

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Įmonės, organizacijos,kurioms nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, nuomojantys (naudojantys) valstybinius žemės sklypus (jeigu ir nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys) turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino- einamųjų metų lapkričio 15 d.


Deklaracija teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai (atsiuntus deeklaraciją paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybė@mazeikiai.lt arba kitu čia nurodytu el. p. adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (https://www.epaslaugos.lt).


Asmuo informuojamas gaudamas patvirtintą antrąjį deklaracijos egzempliorių, jeigu deklaracijos teikimui buvo atvykęs į Savivaldybės administraciją, antrasis egzempliorius išsiunčiamas paštu arba kitu asmens nurodytu būdu.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Asmeniui informacija apie deklaracijos priėmimą (jeigu paslaugos gavėjas to pageidauja) pateikiama paslaugos gavėjo nurodytu būdu arba apie deklaracijos prėmimo rezultatus sužino elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D267FBDC094B/NGSVNHYWKg

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017-05-26 sprendimu Nr. T1-176
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/8a044ca0446611e7b66ae890e1368363

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Regina Raižienė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37044398235
regina.raiziene@mazeikiai.lt
 
 
Daiva Štakonaitė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
tel. +37044398235
daiva.stakonaite@mazeikiai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Mokesčio deklaracijas reikia pateikti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino (iki kalendorinių metų spalio 15 d.)