Apdorojama...

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

PAS2965

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www. epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (deklaraciją) (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą (deklaraciją), arba atmeta prašymą (deklaraciją), arba informuoja paslaugos gavėją prašymo (deklaracijos) papildymo;

 4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme (deklaracijoje) nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių 107 kab., įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę deklaracijos formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu el. parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja deklaraciją ir priima sprendimą ją patvirtinti arba informuoja paslaugos gavėją dėl deklaracijos papildymo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2010 m. spalio 21 d. Nr. TS-319 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=8593

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Janė Judickienė
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė.
mob. +37042841556
jane.judickiene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Pranešimai apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį parengiami iki einamųjų metų spalio 15 d.