Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, nuomojantiems ar naudojantiems valstybinę žemę ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį, kreipiantis su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją tiesiogiai, paštu ar naudojantis elektronine paslaugų sistema.

Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikdamas įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Žemės nuomos mokesčio deklaracija turi būti pateikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Atsakymas juridiniam asmeniui išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00016

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, nuomojantiems ar naudojantiems valstybinę žemę ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį, kreipiantis su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją tiesiogiai, paštu ar naudojantis elektronine paslaugų sistema.

Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikdamas įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Žemės nuomos mokesčio deklaracija turi būti pateikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Atsakymas juridiniam asmeniui išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

Rezultatas:
Priimta deklaracija ir suderintas mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą.
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar deklaracija yra užpildyta teisingai. Jei taip – deklaracija patvirtinama ir perduodama pateikusiam juridiniam asmeniui apmokėjimui, jei ne – deklaracija grąžinama tikslinimui.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie pateiktos deklaracijos tinkamumą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jeigu deklaraciją pateikia pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAsta ŠukienėŽemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37041596675
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  + 370 41 59 66 42; +370 41 59 66 72
  [email protected]
  Darbo laikas     I-IV 8:00-17:00, V 8:00–15:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų