Apdorojama...

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Įmonės, organizacijos, garažų eksploatavimo bendrijos, kurioms nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, nuomojantys (naudojantys) valstybinius žemės sklypus (jeigu ir nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys) turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.
Deklaracija teikiama raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus deklaraciją paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais elektroninio pašto adresu jolanta.saladziene@zarasai.lt, finansai@zarasai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartais (https://www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena. 
Paslauga yra įvykdyta, kai patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius atiduodamas asmeniui, jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių (II aukštas, 225 kab., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), išsiunčiamas paštu juridinio asmens deklaracijoje nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis, Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Juridiniams asmenims, nepateikusiems nustatytu laiku parengtų deklaracijų, jas išrašo Finansų skyrius ir išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu

Suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Kaina: Neatlygintinai

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Įmonės, organizacijos, garažų eksploatavimo bendrijos, kurioms nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, nuomojantys (naudojantys) valstybinius žemės sklypus (jeigu ir nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys) turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.
Deklaracija teikiama raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus deklaraciją paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais elektroninio pašto adresu jolanta.saladziene@zarasai.lt, finansai@zarasai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartais (https://www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena. 
Paslauga yra įvykdyta, kai patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius atiduodamas asmeniui, jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių (II aukštas, 225 kab., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), išsiunčiamas paštu juridinio asmens deklaracijoje nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis, Elektroninės valdžios vartų pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Juridiniams asmenims, nepateikusiems nustatytu laiku parengtų deklaracijų, jas išrašo Finansų skyrius ir išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu

Juridinio asmens valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos patvirtinti pateikiamos Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino, t.y. kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės
žemės sklypų naudojimą“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-27 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91277b603cae11e881f2ba995b003ed2/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. I-115 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų formų, skirtų fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, patvirtinimo“
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=&NuoMetai=313&NuoMenuo=37&NuoDiena=171&IkiMetai=313&IkiMenuo=37&IkiDiena=201&DokTipas=170&PavZodis=deklaracij&TekstZodis

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jolanta Saladžienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 385)  37 148, jolanta.saladziene@zarasai.lt, finansai@zarasai.lt, II aukštas 225 kab., Sėlių a. 22., Zarasai
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt