Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą.

Pastaba: į paslaugos apimtį patenka tik tie stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie statomi viešo naudojimo erdvėje (pvz., prie daugiabučių, viešųjų institucijų). Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie su Savivaldybe yra derinami statybų metu, kartu su visu pastato statybos projektu.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Neringos miesto savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu ir per el.valdžios vartus.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00002

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą.

Pastaba: į paslaugos apimtį patenka tik tie stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie statomi viešo naudojimo erdvėje (pvz., prie daugiabučių, viešųjų institucijų). Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie su Savivaldybe yra derinami statybų metu, kartu su visu pastato statybos projektu.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Neringos miesto savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu ir per el.valdžios vartus.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduotas raštas apie teigiamą / neigiamą sprendimą dėl leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą. 
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Užsakant elektroninę paslaugą per Elektroninius valdžios vartus visada reikalingas tapatybės nustatymas.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 3. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir teikia svarstyti Savivaldybės eismo saugumo komisijai, kuri išnagrinėjusi prašymą posėdžio metu priima nutarimą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu arba paprastu paštu, per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
 3. Su policija suderintą automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklo įrengimo schemą ar planą.
 4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISSigitas ŠveikauskasNeringos savivaldybės vicemeras
  tel.+37046952642
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasTaikos g. 2, LT-93121, Neringa
  Adresas internetehttp://www.neringa.lt
  Įmonės kodas188754378
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2, LT-93123
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų