Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų. Kadangi...

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PASA00068

Teikėjas

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės archyvą (Livonijos g. 2 Joniškis)arba į Joniškio rajono savivaldybės administraciją (Livonijos g. 4, Joniškis), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, Savivaldybės administracijos archyvą, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat asmens prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų Valstybės įmonei Registrų centrui.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją (archyvą), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2
Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A9CB52CC0453
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=68f2cad098b711e9ae2e9d61b1f977b3
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C21AD42B2592/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vida Jegorova
Kanceliarijos skyriaus archyvarė
tel. 842665304
vida.jegorova@joniskis.lt
 
 
Ieva Sūdžienė
Kanceliarijos skyiaus vyriausioji specialistė
tel. 842665304
ieva.sudziene@joniskis.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
Adresas internete www.joniskis.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288712070

Adresas Lietuvoje:
Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
Interneto svetainė:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: nuo prašymo gavimo dienos