Apdorojama...

Prašymų suteikti Savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį nagrinėjimas

Suteikimo trukmė: 35

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kauno miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Prašymų suteikti Savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį nagrinėjimas
Šią paslaugą galima užsisakyti per E. valdžios vartų portalą (reikalingas e. parašas) arba pateikus prašymą raštu laisva forma 1. Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/turto perdavimas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje: 1.1. biudžetinėms įstaigoms; 1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje; 1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims; 1.4. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliia socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse); 1.5. politinėms partijoms; 1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams; 1.7. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse); 1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. 2. Nurodyti subjektai (išskyrus 1.1 ir 1.8 punktuose nurodytus subjektus) turi atitikti šiuos kriterijus: 2.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, politinė partija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste, veikia ilgiau kaip vienerius metus iki prašymo perduoti turtą padavimo dienos; 2.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose; 2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai; 2.4. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus. 3. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba. 4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas).

Ši paslauga teikiama tik subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

-

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
3. Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-17-14 sprendimu Nr. T-401.

www.seimas.lt;
www.kaunas.lt

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aneta Krasnauskaitė-Barauskienė
Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
tel. +37037422938
mob. +37061966175
[email protected]s.lt
 
Ernesta Narkevičienė
Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
tel. +37037422938
mob. +37064515082
[email protected]
 
Dalė Kaušakienė
Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
tel. +37037425592
mob. +37064515271
[email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
[email protected]