Apdorojama...

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Suteikimo trukmė: 15 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3899

Teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Šilutės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti savivaldybės turtą laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį arba atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui. Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas turi būti įtrauktas į panaudai perduodamo turto sąrašą. Savivaldybės turtas gali būti perduodamos panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šiems subjektams: 1. biudžetinėms įstaigoms; 2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje; 3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims; 4. asociacijoms; 5. politinėms partijoms; 6. juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams; 7. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. 2-6 punktuose nurodytiems subjektams savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus: - subjektas pagrindžia, kad pagal panaudos sutartį prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose; - asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar pagal panaudos sutartį perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis nekilnojamojo turto savivaldybėje; - subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai. 4-7 punktuose nurodytiems subjektams savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui; Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas ir kvietimas atvykti pasirašyti panaudos sutartį pateikiamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D5496D69DF98

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ūkio skyriaus Turto poskyris
Turto poskyrio vyriausiasis specialistas
tel. +37044179210
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė
Adresas internetewww.silute.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188723322
Adresas Lietuvoje:
Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
Interneto svetainė:
Administracija
Tel. +370 4 41 79266
Faks. +370 4 41 51517
[email protected]