Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Suteikimo trukmė:20 Darbo dienos

Kaina:Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos įvertinimas

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

PAS3899

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Ši paslauga apima Savivaldybės turto suteikimą pagal panaudos sutartis. 1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (išskyrus savivaldybės būsto fondą) gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti: 1.1. biudžetinėms įstaigoms; 1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, taip pat viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje; 1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims; 1.4. asociacijoms; 1.5. politinėms partijoms; 1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams; 1.7. kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. 2. Sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo priima Savivaldybės taryba. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 115 kab., Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui sutartis pasirašoma tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą. Paslaugos gavėjui sprendimas apie atsisakymą suteikti turtą pagal panaudos sutartį įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Dvipusės sąveikos lygis.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui sutartis pasirašoma tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslaugos gavėjui sprendimas apie atsisakymą suteikti turtą pagal panaudos sutartį įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D5496D69DF98
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimas 2016 m. kovo 25 d. Nr. T1-80 „Dėl sporto salių ir kitų patalpų suteikimo panaudos pagrindais ir/ar nuomai ugdymo įstaigose“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29822400f66611e58a059f41f96fc264
Mažeikių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-20
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddc58450e7a811e68503b67e3b82e8bd

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rimantė Zuokaitė
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius vyr. specialistė
tel. +37044655022
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasRespublikos g. 2, Tauragė
Adresas internetehttp://www.taurage.lt
Darbo laikasI-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas188737457
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Respublikos g. 2, LT-72255
Interneto svetainė:
Tel.: (8 700) 11 220. Faks. (8 446) 70 801, el. p.: [email protected]