Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir pateikia medicininio mirties liudijimo kopiją;
3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2007 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. TS-299 Leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo ir kapinių lankymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas


http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=2229
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Eglė Sabaliauskienė
Viešintų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147474
mob. +37061496361
egle.sabaliauskiene@anyksciai.lt
 
Gina Petraškienė
Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038156424
mob. +37061496324
gina.petraskiene@anyksciai.lt
 
Birutė Kirkienė
Skiemonių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038147847
mob. +37061130037
birute.kirkiene@anyksciai.lt
 
Rolandas Pajarskas
Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37038157673
mob. +37061496435
rolandas.pajarskas@anyksciai.lt
 
Jurgita Pumputienė
Debeikių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038143116
mob. +37061496360
jurgita.pumputiene@anyksciai.lt
 
Dalia Kvaselienė
Anykščių seniūnijos specialistė
tel. +37038150774
dalia.kvaseliene@anyksciai.lt
 
 
Laima Repečkienė
Andrioniškio seniūnijos seniūnė
tel. 37038143942
mob. +37061496376
laima.repeckiene@anyksciai.lt
 
Valentinas Kalibatas
Traupio seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37038177534
mob. +37061496366
valentinas.kalibatas@anyksciai.lt
 
Inga Stasiukaitienė
Kavarsko seniūnijos specialistė
tel. +37038155141
inga.stasiukaitiene@anyksciai.lt
 
 
Šarūnė Kalibataitė
Kavarsko seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038155141
mob. +37061496304
sarune.kalibataite@anyksciai.lt
 
Dainora Banevičienė
Kurklių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37038149289
mob. +37061496467
dainora.baneviciene@anyksciai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasJ.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Adresas internetehtps://www.anyksciai.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45
Įmonės kodas188774637
Adresas Lietuvoje:
Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščiai, J. Biliūno g. 23, LT-29111
Interneto svetainė:
Tel.: 8 310 32 001; faks. 8 310 51 200, el. p.: info@anyksciai.lt