Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Leidimai laidoti darbo dienomis išduodami Seniūnijoje darbo laiku (pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 iki 15.45 val.), poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų tiesiogiai kreipiantis į Seniūną, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje,Seniūnijos skelbimų lentoje.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti faksu arba elektroniniu paštu. 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į seniūniją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) ), arba faksu, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/JRlawUoerN
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/zVYVIKuekp
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. T-122 „Dėl tvarkos aprašų, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491651/tohoSzNvBI
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Laura Poilovaitė
Satkūnų seniūnijos raštvedė
tel. 842643342
satkunai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Ieva Žygelienė
Joniškio seniūnijos raštvedė
tel. 842669157
joniskis.seniunija@joniskis.lt
 
 
Irena Muižienė
Kepalių seniūnijos raštvedė
tel. 842660050
kepaliai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Vida Ramonienė
Kriukų seniūnijos raštvedė
tel. 842660051
kriukai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Egidija Šimaitienė
Gaižaičių seniūnijos raštvedė
tel. 842665022
gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Rimvalda Kaikarienė
Skaistgirio seniūnijos raštvedė
tel. 842660925
skaistgiris.seniunija@joniskis.lt
 
 
Genovaitė Žeimienė
Žagarės seniūnijos raštvedė
tel. 842660865
zagare.seniunija@joniskis.lt
 
 
Aušrelė Rimdžiuvienė
Saugėlaukio seniūnijos raštvedė
tel. 842648300
saugelaukis.seniunija@joniskis.lt
 
 
Dovilė Motuzienė
Rudiškių seniūnijos raštvedė
tel. 842643724
rudiskiai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Stanislava Lukšienė
Gataučių seniūnijos raštvedė
tel. 842647618
gatauciai.seniunija@joniskis.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
Adresas internete www.joniskis.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288712070

Adresas Lietuvoje:
Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
Interneto svetainė:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: -