Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Vadovaudamiesi Mažeikių rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėmis Seniūnijos seniūnas arba jo įgaliotas asmuo išduoda leidimus laidoti. Asmuo su rašytiniu prašymu ir savo asmens dokumentu kreipiasi į Seniūnijos seniūną arba jo įgaliotą asmenį.


Prašymą galima pateikti šiais būdais: • tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, • elektroniniu būdu e-valdžios vartai (e-paslaugos). Leidimai laidoti išduodami darbo dienomis, darbo laiku: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., Penktadieniais – nuo 8 iki 15.45 val., Poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų tiesiogiai kreipiantis į seniūną ar jo įgaliotą atsakingą asmenį. Mažeikių rajono kapinėse laidojama kiekvieną dieną nuo 9 val. iki 17 val., pateikus kapinių prižiūrėtojui leidimą laidoti. Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau, kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis. Pirmą Kalėdų, Velykų dieną, Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis nelaidojama. Dėl svarbių, nenumatytų aplinkybių, Seniūno sprendimu, leidimas laidoti išduodamas ir šiomis dienomis. Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai ir elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).


Paslaugos gavėjui leidimas laidoti išduodamas gavėjo pageidaujamu būdu: atvykus į seniūniją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą;
4.Paslaugos gavėjui leidimas laidoti išduodamas gavėjo pageidaujamu būdu: atvykus į seniūniją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) ar per E. pristatymo informacinę sistemą.

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-275
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ae02fea0a1d411e7a5baf031c7d2d3c7

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kristina Voverienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337453
kristina.voveriene@mazeikiai.lt
 
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūno pavaduotoja
tel. +37044346225
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės seniūno pavaduotoja
tel. +37044327178
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37044340504
mob. +37067847111
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
Lina Beržinskienė
Židikų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37044343225
lina.berzinskiene@mazeikiai.lt
 
 
Valė Draukšienė
Sedos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37044346372
mob. +37060500580
vale.drauksiene@mazeikiai.lt
 
Roma Ramanauskaitė
Tirkšlių seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37065630016
roma.ramanauskaite@mazeikiai.lt
 
 
Arvydas Brazdauskis
Židikų seniūnijo pavaduotojas
tel. +37044343225
mob. +37063362216
arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
 
Vaida Galdikė
Šerkšnėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37062720365
vaida.galdike@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Virkietytė
Laižuvos seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37064029420
ruta.virkietyte@mazeikiai.lt
 
 
Vaida Gromienė
Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37065528697
vaida.gromiene@mazeikiai.lt
 
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37061604081
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos raštvedė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Virginija Špokauskienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337413
virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt
 
 
Simona Girčytė
Mažeikių seniūnijos specialistė
tel. +37044325191
miestas@mazeikiai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 0
Komentaras: Tą pačią darbo dieną