Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės seniūnijų teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. B1 – 195 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės laidojimo ir kapinių lankymo, bei priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76130220681411e58e1ab2c84776483b
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Genoefa Lukšienė
Dubingių seniūnijos specialistė
tel. +37038347141
mob. +37065695650
dubingiai@moletai.lt
 
Marytė Baranauskienė
Videniškių seniūnijos specialistė
tel. +37038343112
mob. +37065695659
videniskiai@moletai.lt
 
Aldona Pušinienė
Čiulėnų seniūnijos specialistė
tel. +37038344118
mob. +37065695594
ciulenai@moletai.lt
 
Gražina Repečkienė
Luokesos seniūnijos specialistė
tel. +37038354662
mob. +37067542488
luokesa@moletai.lt
 
Alvyra Bražiūnienė
Joniškio seniūnijos specialistė
tel. +37038359123
mob. +37065695653
joniskis@moletai.lt
 
Svetlana Sukackienė
Giedraičių seniūnijos specialistė
tel. +37038355141
mob. +37065695651
giedraiciai@moletai.lt
 
Sigutė Lisauskienė
Suginčių seniūnijos specialistė
tel. +37038356142
mob. +37065695658
suginciai@moletai.lt
 
Aurelija Pacevičienė
Balninkų seniūnijos specialistė
tel. 37038344218
mob. +37061862421
balninkai@moletai.lt
 
Vanda Liubertienė
Inturkės seniūnijos specialistė
tel. +37038343742
mob. +37065695652
inturke@moletai.lt
 
Rita Jūronienė
Alantos seniūnijos specialistė
tel. +37038358180
mob. +37065695592
alanta@moletai.lt
 
Jūratė Vyšniauskienė
Mindūnų seniūnijos specialistė
tel. +37038348012
mob. +37065695657
mindunai@moletai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasMolėtai, Vilniaus g. 44, LT - 33140
Adresas internetehttp://www.moletai.lt
Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00, penktadienį nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45, prieš šventes darbo diena sutrumpinama viena valanda.
Įmonės kodas188712799
Adresas Lietuvoje:
Molėtų rajono sav., Molėtai, Vilniaus g. 44, LT-33140
Interneto svetainė:
Tel. (8 383) 54 761, faks. (8 383) 51 442, el. p.: savivaldybe@moletai.lt