Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių Kęstučio g. 19, Palanga ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.). Leidimas pateikiamas tik asmeniui atvykus į Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių Kęstučio g. 19, Palanga

Pastaba: Jeigu laidojama šeimos kape reikalingas rašytinis atsakingo už kapų priežiūrą UAB "Palangos komunalinis ūkis" leidimas (www.palkom.eu, el. paštas info@palkom.eu, tel. +37046048105).Leidimas taip pat išduodamas tiesiogiai atvykus į Laidojimo namus Klaipėdos pl. 37, Palanga).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas atsiima leidimą tik atvykęs į Civilinės metrikacijos skyrių (apie sprendimą neišduoti leidimo informuojama elektroniniu būdu)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-2501 punktu "Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų lapinių lankymo tvarkos aprašo"
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Palangos+miesto+savivaldybės+tarybos+2017+m.+lapkričio+30+d.+sprendimas+Nr.+T2-2501

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Civilinės metrikacijos skyrius
Vedėjas, vedėjo pavaduotojas, raštvedys
tel. +37046048712
mob. +37060216106
cms-palanga@palanga.lt
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 73, Palanga
Adresas internetehttp://www.palanga.lt
Įmonės kodas125196077
Adresas Lietuvoje:
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
Interneto svetainė:
8 460 48 705, 8 460 40 217, el. p.: administracija@palanga.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: -