Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Pagal pateiktą prašymą ir patikrinus kitus dokumentus asmeniui išduodama nustatytos formos leidimas laidoti.Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE
Šakių rajono savivaldybės 2018 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-100 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.sakiai.lt/teises-aktas/23084

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Lena Povilaitienė
Sudargo seniūnijos specialistė
tel. +37034543343
[email protected]
 
 
Jūratė Navickienė
Sintautų seniūnijos specialistė
tel. +37034545049
[email protected]
 
 
Edita Karaliūtė
Gelgaudiškio seniūnijos sekretorė
tel. +37034555138
[email protected]
 
 
Rasa Staugaitienė
Kudirkos Naumiesčio seniūnijos specialistė
tel. +37034557346
[email protected]
 
 
Ingrida Bendikienė
Plokščių seniūnijos specialistė
tel. +37034542828
[email protected]
 
 
Kristina Juodišiūtė
Barzdų seniūnijos Sekretorė
tel. +37034548231
[email protected]
 
 
Anelė Mockaitienė
Kriūkų seniūnijos specialistė
tel. +37034542419
[email protected]
 
 
Asta Rimavičienė
Kidulių seniūnijos specialistė
tel. +37034562260
[email protected]
 
 
Valentina Liepuonienė
Griškabūdžio seniūnijos specialistė
tel. +37034541308
[email protected]
 
 
Violeta Pompel
Žvirgždaičių seniūnijos specialistė
tel. +37034541220
[email protected]
 
 
Živilė Sprindžiūnaitė
Lekėčių seniūnijos specialistė
tel. +37034560602
[email protected]
 
 
Lina Varnauskienė
Lukšių seniūnijos sekretorė
tel. +37034544268
[email protected]
 
 
Birutė Mačienė
Slavikų seniūnijos specialistė
tel. +37034543267
[email protected]
 
 
Dalia Lopetienė
Šakių seniūnijos specialistė
tel. +37034551977
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas Lietuvoje:
Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
Interneto svetainė:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: -