Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijoms ir Bendrųjų reikalų departamentui.
Lietuvos Respublikos...

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir / ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.


Prašymai dėl leidimo laidoti gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijas, siunčiami paštu ar elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).


Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-10 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa8221d017b211e88456d055fb6f6244/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Deimantė Mickevičienė
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos vyresnioji specialistė
tel. +37041581440
deimante.mickeviciene@siauliuraj.lt
 
 
Jurgita Vorevičienė
Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041375441
jurgita.voreviciene@siauliuraj.lt
 
 
Alma Macijauskienė
Kairių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041374180
alma.macijauskiene@siauliuraj.lt
 
 
Vidmantas Lubys
Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041376615
vidmantas.lubys@siauliuraj.lt
 
 
Rina Gedminienė
Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041377636
rina.gedminiene@siauliuraj.lt
 
 
Daiva Glodenienė
Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė
tel. +37041581954
daiva.glodeniene@siauliuraj.lt
 
 
Nijolė Saunorienė
Bubių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041388684
nijole.saunoriene@siauliuraj.lt
 
 
Virginija Remeikienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370633
virginija.remeikiene@siauliuraj.lt
 
 
Gražina Slavikienė
Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041372347
grazina.slavikiene@siauliuraj.lt
 
 
Ričardas Šiumberevičius
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041596692
ricardas.siumberevicius@siauliuraj.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 0
Komentaras: Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.