Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00042

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas laidoti arba sprendimas neišduoti leidimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį gali būti skundžiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. El. paslaugos žingsniai:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Rašytinį prašymą.
 2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Medicininį mirties liudijimą, kremavimo dokumentus (jeigu mirusiojo žmogaus palaikai kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės.
 4. Jeigu laidojama šeimos kape – rašytinį atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimą. Jam nesant – artimųjų giminaičių sutikimą. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 5. Įgaliojimą arba sudarytą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti, jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugas teikiantis subjektas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKvėdarnos seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044955288
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠilalės miesto seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044976128
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTenenių seniūnijaseniūnas
  tel.+37044943290
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKaltinėnų seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044957404
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠilalės kaimiškoji seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044976127
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDidkiemio seniūnijaseniūnas
  tel.+37044942981
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTraksėdžio seniūnijaseniūnas
  tel.+37044970051
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBilionių seniūnijaseniūnas
  tel.+37044941832
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISUpynos seniūnijaseniūnas
  tel.+37044946632
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPajūrio seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044958166
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽadeikių seniūnijaseniūnas
  tel.+37044941695
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBijotų seniūnijaseniūnas
  tel.+37044941423
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPalentinio seniūnijaseniūnas
  tel.+37044942347
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLaukuvos seniūnijavyriausioji specialistė
  tel.+37044956192
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJ. Basanavičiaus g. 2, LT – 75138 Šilalė
  Adresas internetehttp://www.silale.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00-17.00. V 8.00-15.45
  Įmonės kodas188773720
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g.
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslauga suteikiama tą pačią kreipimosi dieną.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:1 darbo diena