Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.856C6C36E369
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C51D9C259EFE
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-662 „Dėl leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429744/asr
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, leidimo laidoti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašų patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3dfe106035c811e598499e1e1ba6e454?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=16a2499f-1688-4452-92b4-bb8bee938c70
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-107 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-1333 ,,Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, leidimo laidoti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90697ad0489c11e89197e1115e5dbece?jfwid=-3cj8of7mb
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-406 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f800dfe0045c11e98a758703636ea610?jfwid=

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rita Misiūnienė
Mažonų seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. 370446
mob. +37069871064
mazonai@taurage.lt
 
Danguolė Jatautienė
Tauragės seniūnijos seniūnė
tel. +37044661652
mob. +37069973303
fax. +37061513234
danguole.jatautiene@taurage.lt
Kristina Kiršė
Batakių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044641792
mob. +37064033691
batakiu.seniunija@is.lt
 
Dalia Milašienė
Skaudvilės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044658237
mob. +37061477321
dalia.milasiene@taurage.lt
 
Asta Ežerskienė
Tauragės miesto seniūnijos specialistė
tel. +37044661512
asta.ezerskiene@taurage.lt
 
 
Vytautas Juška
Žygaičių seniūnijos seniūnas
tel. +37044644941
mob. +37068773705
vytautas.juska@taurage.lt
 
Mindaugas Giačas
Lauksargių seniūnijos seniūnas
tel. +37044641124
mob. +37060481880
mindaugas.gecas@taurage.lt
 
Vidmantas Skirius
Gaurės seniūnijos seniūnas
tel. +37044646492
mob. +37044646432
fax. +37086154224
jonas.juozapaitis@taurage.lt
Bendra informacija:
AdresasRespublikos g. 2, Tauragė
Adresas internetehttp://www.taurage.lt
Darbo laikasI-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas188737457
Adresas Lietuvoje:
Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Respublikos g. 2, LT-72255
Interneto svetainė:
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810. Faks. (8 446) 70 801, el. p.: savivalda@taurage.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.