Apdorojama...

Leidimo laidoti išdavimas

Vilniaus mieste laisvai laidojama yra Kairėnų, Karveliškių ir Liepynės kapinėse. Vilniečiams laidoti šiose kapinėse leidimai išduodami minėtų kapinių administracijose. Visose kitose...

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.
Kauno miesto savivaldybė perdavusi paslaugos teikimą SĮ „Kapinių priežiūra“ www.kaunokapiniuprieziura.lt/.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama mirusįjį laidojančia juridiniam ar fiziniam asmeniui, atvykusiam gauti leidimą laidoti. Jį išduoda Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnai arba seniūnų įgalioti asmenys.


Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal teisės aktus joje galima laidoti, praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos.


Leidimai išduodami asmens, pareiškusio valią dėl savo palaikų laidojimo formos, paskirtas šiai valiai įvykdyti asmuo arba, jeigu toks asmuo nepaskirtas, o valia pareikšta testamente, – testamentą vykdančiam asmeniui, arba teisės aktais nustatytais atvejais mirusiojo sutuoktiniui, pilnamečiui vaikui (įvaikiams), tėvams (įtėviams), o jei jų nėra, – kitiems artimiesiems giminaičiams ir kitiems teisės aktuose nurodytiems asmenims, organizuojantiems palaikų laidojimą.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.


Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas laidoti išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

1.Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2.Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą.
3. Paslaugos vykdytojas atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus.
4.Paslaugos gavėjas apie atliktus veiksmus informuojamas prašyme ar kitaip nurodytu pasirinktu būdu; atvykęs į seniūniją; įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/asr
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/UQVcipcuZs
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-217 „Dėl Rašytinio leidimo laidoti, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete, kapavietės indentifikavimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0754c10f54f11e7a20bfa7c2b23a6b2

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Valdas Utka
Zarasų seniūnijos seniūnas
tel. +37038537182
mob. +370 6 87 80131
[email protected]
 
Renius Kisielius
Salako seniūnijos seniūnas
tel. +37038559222
mob. +37068638456
[email protected]
 
Algirdas Lekaveckas
Antazavės seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 36345
mob. +370 687 58688
[email protected]
 
Arvidas Saulius
Antalieptes seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 57340
mob. +370 615 92977
[email protected]
 
Stanislovas Stankevičius
Turmanto seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 58241
mob. +370 615 43121
[email protected]
 
Jonas Šileikis
Degučių seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 36785
mob. +370 686 17688
[email protected]
 
Darius Steponavičius
Dusetų seniūnijos seniūnas
tel. +37038556135
mob. +37068661839
[email protected]
 
Rima Zavackienė
Laikinai atliekanti Zarasų miesto seniūnijos seniūno funkcijas
tel. +37038530511
mob. +37068526560
[email protected]
 
Vygirdas Žalkauskas
Imbrado seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 42393
mob. +370 616 16063
[email protected]
 
Gintautas Altanas
Suvieko seniūnijos seniūnas
tel. +370 385 36219
mob. +370 610 10877
[email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
[email protected]

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: -