Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabos (toliau – Traktoriai) registruojami savininkų arba jų atstovų vardu, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus specialistas traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose, tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, išduodamas registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklas. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių. Už traktoriaus įregistravimą, duomenų keitimą ir valstybinio numerio ženklo išdavimą imama valstybės rinkliava. Dokumentus ir valstybinio numerio ženklus paslaugos gavėjas atsiima tiesiogiai atvykęs į į Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių. Nustatytos formos prašymą įregistruoti, išregistruoti, pakeisti duomenis ar išduoti dublikatą paslaugos gavėjas gali pateikti tiesiogiai ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių, atsiuntus pranešimą paštu ar el. paštu arba per www.epaslaugos.lt.

Nustatytos formos prašymas pildomas informacinėje sistemoje.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabos (toliau – Traktoriai) registruojami savininkų arba jų atstovų vardu, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus specialistas traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose, tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, išduodamas registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklas. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių. Už traktoriaus įregistravimą, duomenų keitimą ir valstybinio numerio ženklo išdavimą imama valstybės rinkliava. Dokumentus ir valstybinio numerio ženklus paslaugos gavėjas atsiima tiesiogiai atvykęs į į Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių. Nustatytos formos prašymą įregistruoti, išregistruoti, pakeisti duomenis ar išduoti dublikatą paslaugos gavėjas gali pateikti tiesiogiai ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių, atsiuntus pranešimą paštu ar el. paštu arba per www.epaslaugos.lt.

Nustatytos formos prašymas pildomas informacinėje sistemoje.

Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas, prisijungęs prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, užpildo elektroninį prašymą.
 2. Prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
 3. Atlikus duomenų patikrą pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Įregistravus traktorių, paslaugos gavėjui išduodamas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas jam tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai registruoja savininko įgaliotas asmuo.
 3. Prašymas.
 4. Paaiškinimas apie valstybinio numerio ženklo, registracijos liudijimo sugadinimo aplinkybes (jeigu jis keičiamas).
 5. Registracijos liudijimas.
 6. Valstybinio numerio ženklas.
 7. Dokumentai patvirtinantys nuosavybės teisę.
 8. Dokumentai patvirtinantys apie mašinos atitikimą Europos Sąjungos reikalavimus (atitikties sertifikatai).
 9. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
 10. Dokumentas, patvirtinantis apie sumokėta valstybės rinkliavą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISViktor AleksejevičKauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068742520
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
  Adresas internetehttp://www.krs.lt
  Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
  Įmonės kodas188756386
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637305503
  Veiksmas:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos įregistravimas.
  Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos registro duomenų keitimas.
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:7.5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos