Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis,markė, kategorija, masė,variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais.

Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją. Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis,markė, kategorija, masė,variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais.

Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją. Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Žemės ūkio technikos turėtojas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt):
Prašymo nagrinėjimas
 1. Užpildo registravimo prašymą.
 2. Prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.
 3. Savivaldybės darbuotojas, patikrinęs pateiktus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis.
 4. Pareiškėjas atvyksta į Žemės ūkio skyrių.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Įregistravus traktorių, išduodamas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Registruojant techniką pateikiami šie dokumentai: - nustatytos formos registravimo prašymas; - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas; Keičiant duomenis pateikiami šie dokumentai: - pateikia nustatytos formos prašymas pakeisti registro duomenis; - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas; - registravimo dokumentas; Išduodant dublikatą pateikiami šie dokumentai: - nustatytos formos prašymas; - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISValdas Aloyzas Savickas Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
  tel.+37038159379
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJ.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
  Adresas internetehtps://www.anyksciai.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45
  Įmonės kodas188774637
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščiai, J. Biliūno g. 23, LT-29111
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631032001
  Veiksmas:Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų valstybinio numerio ženklo išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Traktoriaus,savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas.
  Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:7.5 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių,savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos