Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Asmenų prašymai ir dokumentai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę) ir elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugą teikianti institucija registruoja:

1. traktorius;

2. savaeiges žemės ūkio mašinas - savaeigius javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kitus savaeigius kombainus, taip pat šienapjoves, smulkintuvus ir augalų purkštuvus;

3. savaeiges mašinas - ratinius ir vikšrinius ekskavatorius, krautuvus, savaeigius kranus, greiderius, vikšrinius buldozerius, grunto tankintuvus, kelių frezerius, asfalto klotuvus, plentvolius, vikšrinius vamzdžių klotuvus, poliakales, kelių ženklinimo mašinas, medvežes, miško kirtimo mašinas, gatvių priežiūros mašinas, motorines roges ir kitas savaeiges mašinas;

4. priekabas ir puspriekabes – savadarbes priekabas ir puspriekabes, medvežes priekabas, cisternines priekabas, savikroves priekabas, srutovežius, prikabinamas platformas ir krovininių transporto priemonių priekabas bei puspriekabes, eksploatuojamas su traktoriais;

5. sunkieji keturračiai motociklai naujai neįregistruojami, o su įregistruotais atliekami numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai.

Dokumentai pareiškėjui išduodami:

Ø asmeniškai, paslaugą teikiančioje institucijoje.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Asmenų prašymai ir dokumentai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę) ir elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugą teikianti institucija registruoja:

1. traktorius;

2. savaeiges žemės ūkio mašinas - savaeigius javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kitus savaeigius kombainus, taip pat šienapjoves, smulkintuvus ir augalų purkštuvus;

3. savaeiges mašinas - ratinius ir vikšrinius ekskavatorius, krautuvus, savaeigius kranus, greiderius, vikšrinius buldozerius, grunto tankintuvus, kelių frezerius, asfalto klotuvus, plentvolius, vikšrinius vamzdžių klotuvus, poliakales, kelių ženklinimo mašinas, medvežes, miško kirtimo mašinas, gatvių priežiūros mašinas, motorines roges ir kitas savaeiges mašinas;

4. priekabas ir puspriekabes – savadarbes priekabas ir puspriekabes, medvežes priekabas, cisternines priekabas, savikroves priekabas, srutovežius, prikabinamas platformas ir krovininių transporto priemonių priekabas bei puspriekabes, eksploatuojamas su traktoriais;

5. sunkieji keturračiai motociklai naujai neįregistruojami, o su įregistruotais atliekami numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai.

Dokumentai pareiškėjui išduodami:

Ø asmeniškai, paslaugą teikiančioje institucijoje.

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui registracijos liudijimas bei valstybinio numerio ženklas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
 2. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;
 3. kartu su registravimo prašymu pateikiami: 2.
 4. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas; 2.
 5. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas; 2.4 dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą; 2.
 6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių; 2.
 7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas 2.
 8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą; Traktoriams išregistruoti pateikiami šie dokumentai:
 9. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;
 10. kartu su registravimo prašymu pateikiami: 2.
 11. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas; 2.
 12. registravimo dokumentas; 2.
 13. valstybinio numerio ženklas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDeividas Romikaitis, žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriusVyriausiasis specialistas
  tel.+37034560225
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą
  Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdav
  Paslaugos suteikimo kaina:7.5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registr
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos