Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Alytaus miesto savivaldybė šiuos paslaugos teikimo funkciją perdavė Alytaus rajono savivaldybei. Alytaus miesto gyventojai norėdami užsisakyti šią paslaugą turi pasirinkti paslaugos teikėją - Alytaus rajono savivaldybę.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3143

Teikėjas

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas
Paslauga suteikiama asmenims, norintiems išregistruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas, savaeiges mašinos ar priekabas iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro; Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai: 1. baigiasi laikinos registracijos terminas; 2. numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; 3. traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; 4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtas raštas, išregistruojantis traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas, savaeiges mašinos ar priekabas, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). kartu su prašymu pateikiami registracijos liudijimo kopija ir valstybinio numerio ženklo nuotrauka, o originalai atsiunčiami registruota siunta;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą,arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.46C61DAF6C73
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0A4C9B8E3388

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kaimo reikalų skyrius
Vyresnysis specialistas
tel. +37044153140
administracija@silute.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasJ. Basanavičiaus g. 2, LT – 75138 Šilalė
Adresas internetehttp://www.silale.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00. V 8.00-15.45
Įmonės kodas188773720
Adresas Lietuvoje:
Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138
Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g.
Interneto svetainė:
Tel. (8 449) 76 114, Faks. (8 449) 76 118, el. p.: administracija@silale.lt