Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis,markė, kategorija, masė,variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais.

Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją. Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Ūkio skyrių. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis,markė, kategorija, masė,variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais.

Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją. Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Ūkio skyrių. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas, prisijungęs prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, užpildo elektroninį prašymą.
 2. Prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
 3. Per 3 d. d. registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus: Įregistravimui:
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą,
 3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas,
 4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantį dokumentą,
 5. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą (sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas, pirkimo–pardavimo sutartis, perdavimo–priėmimo aktas),
 6. atitikties sertifikatą, registruojant naują ratinį traktorių, ar priekabą,
 7. atitikties deklaraciją, registruojant naują savaeigę žemės ūkio mašiną,
 8. galiojantį civilinės atsakomybės draudimo polisą. Duomenų keitimui:
 9. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą,
 10. atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas,
 11. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantį dokumentą,
 12. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą (sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas, pirkimo–pardavimo sutartis, perdavimo–priėmimo aktas),
 13. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą,
 14. dokumentą, patvirtinantį rinkliavos sumokėjimą,
 15. galiojantį civilinės atsakomybės draudimą. Išregistravimui:
 16. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą,
 17. atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas,
 18. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantį dokumentą,
 19. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą (registracijos liudijimą)
 20. dokumentus, patvirtinančius eksploatacijos pabaigą (Turto nurašymo aktas, pažyma iš metalo laužo supirkėjų), parduodant į užsienį-pirkimo–pardavimo sutartis, perdavimo–priėmimo aktas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKaimo plėtros skyriusVyr. specialistas
  tel.+37044451349
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKaimo plėtros skyriusVedėja
  tel.+37044451279
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
  Adresas internetewww.telsiai.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas180878299
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Žemaitės g. 14, LT-87133
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Už valstybinio numerio ženklo išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:už traktoriaus, savaeigės mašinos, priekabos įregistravimą
  Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:už registracijos liudijimo dublikato išdavimą
  Paslaugos suteikimo kaina:7.5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:už registracijos liudijimo išdavimą atnaujinant duomenis.
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos